Praktyki zawodowe R.13 dla uczniów z klas II w roku szkolnym 2015/2016.

W dniach 16,11,2015 – 20,11,2015 odbyły się praktyki zawodowe w ramach kwalifikacji R.13 dla uczniów z klasy IIa i IIb. W zamach zajęć uczniowie wykonywali następujące czynności:
1. Wyprzedzające przygotowanie gleby do wiosennego odnowienia sztucznego lasu – hodowla lasu.
2. Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny JPSPS – ochrona lasu.
Praktyki zawodowe trwały pięć dni i odbywały się na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk, w Leśnictwach Bartków, Długojów, Gózd i Węgle pod nadzorem leśniczych.