Szkolenie uczniów klas II z pierwszej pomocy

11 stycznia 2016 r. uczniowie klas II Technikum Leśnego w Zagnańsku odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas zajęć teoretycznych uczniowie zapoznali się m. in. z zasadami bezpieczeństwa i oceny zagrożeń na miejscu zdarzenia, zasadami wzywania służb ratowniczych, metodami oceny podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego, układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, prowadzenia resuscytacji BLS, defibrylacji (AED). Zdobytą wiedzę teoretyczną sprawdzono następnie w formie ćwiczeń praktycznych. Szkolenie przeprowadzone zostało przez p. Leszka Mączkę – instruktora pierwszej pomocy oraz p. Zbigniewa Skrzypka – ratownika medycznego. Zakres szkolenia był zgodny z wytycznymi European Resuscitacion Council 2010 oraz ITLS.