Image
Image
Image
Image

Czym jest uzależnienie

 

 

Konspekt Zajęć Wychowawczych                                                      Internat Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

Zajęcia opierać się będą na dokumentalnym filmie HBO Czym jest uzależnienie. Narratorem filmu jest psychiatra dr Nora Volkow, której badania naukowe dotyczą narkomanii i procesu uzależnień zmieniły podejście do tego zjawiska. Ukazała ona w sposób graficzny przy wykorzystaniu Rezonansu Magnetycznego zmiany w mózgu u osób uzależnionych. Celem zajęć jest uzmysłowienie młodzieży, że sam proces uzależnienia to już nie tylko nasza wola przyjmowania określonej substancji ale również często nieodwracalne zmiany w mózgu. Wykorzystanie do zajęć filmu dokumentalnego pomoże młodzieży w wizualizacji problemu co wpłynie na lepsze zrozumienie i przyswojenie treści.

Czas realizacji :45 minut
Cele ogólne:
Poznanie procesu uzależnienia
Cele szczegółowe:
Uczeń :

 • Zna mechanizmy prowadzące do uzależnienia
 • Wymienia objawy uzależnienia
 • Potrafi przedstawić zmiany w naszym organizmie wynikające z uzależnień
 • Wie jakiej pomocy potrzebuje osoba uzależniona oraz gdzie może jej szukać

Metody nauczania:
1) metody podające

 • Wykład informacyjny

2) metody problemowe

Aktywizujące

 • Metoda przypadków
 • Metoda sytuacyjna
 • Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów

3) metody waloryzacyjne

 • Film – Czym jest uzależnienie? (dokument HBO)

Środki dydaktyczne:

 • słuchowo-wzrokowe, (film 20 minut)
 • arkusz papieru
 • flamaster

Formy nauczania:

 • praca z grupą
 • uwzględnienie indywidualnych wypowiedzi

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie
Wprowadzenie należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia uzależnienia. Przedstawienia uzależnień behawioralnych oraz mechanicznych. Oraz krótkiej charakteryzacji jakiego typu osobowości dotyczy poszczególne uzależnienie. Omawiamy proces zadowolenia u zdrowej osoby, czym jest dopamina i jakie ma znaczenie dla naszego organizmu. Należy przekazać informację w taki sposób aby młodzież zrozumiała że uzależnienie nie jest to stan naszego wyboru ale przymus niezależny od osoby uzależnionej.
Analiza
Włączenie filmu, prośba o szczególne zwrócenie uwagi na wypowiedzi osób uzależnionych oraz ich rodziny, jak również wyjaśnienia dotyczącego pozyskiwania zadowolenia , wytwarzania dopaminy u osób uzależnionych. Po zakończeniu filmu prosimy młodzież o podanie określeń kojarzących się im z uzależnieniem, oraz krótkie wyjaśnienie. Jedna osoba z grupy zapisuje same określenia na dużym arkuszu papieru w miejscu widocznym dla wszystkich ( powstaje nam definicja uzależnienia, którą wspólnie odczytujemy).
Podsumowanie
Zebranie najważniejszych informacji - uzależnienie to choroba mózgu która przekłada się na zaburzone zachowanie. Duży wpływ na wystąpienie uzależnienia ma : uwarunkowania genetyczne, środowisko, wiek ( korzystamy z wypowiedzi młodzieży aby krótko je omówić). Człowiek bez pomocy fachowej nie jest w stanie sam się uwolnić od uzależnienia (wskazanie instytucji udzielających pomocy osobom z uzależnieniami).


Grażyna Baran

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.