Prezentacje

Praktyka zawodowa we Francji zorganizowana w ramach programu ERASMUS+ musi być uzupełniona o projekt edukacyjny dzięki któremu możliwym będzie porównanie gospodarki leśnej w Polsce i Francji. Uczniowie podzieleni zostali na grupy, każdej grupie zgodnie z kontraktem przydzielono określony zakres prac. Efektem tej pracy jest wykonana przez uczniów prezentacja języku po polskim i angielskim.