ERASMUS + CZYLI WITAJ FRANCJO!

 

14 listopada 2016 - poniedziałek

Dziś odwiedziliśmy las Fontainebleau. Zwiedzaliśmy tam Ośrodek Edukacji Przyrodniczo- Leśnej nadzorowany przez ONF. Głównym celem tego ośrodka nie jest ukazanie gatunków zwierząt i roślin występujących w tamtejszych lasach, ale relacji pomiędzy nimi. Dzieci i młodzież uczą się, jak bardzo gatunki są od siebie zależne i jak bardzo zależne są od środowiska, w którym żyją. Wiele uwagi poświęca się na ukazanie roli człowieka w ochronie środowiska. Animatorzy prowadzący zajęcia w tym ośrodku pokazują dzieciom, że także one mogą chronić środowisko i pokazują, w jaki sposób mogą to czynić.
Popularne są tu w lesie ścieżki dydaktyczne i - co ciekawe - modne w PRL-owskiej Polsce ścieżki zdrowia z przyrządami gimnastycznymi. Ścieżka dydaktyczna, którą podążaliśmy prowadzeni przez uczniów z Francji, zaprowadziła nas do 300-letniego dębu. Nazwa tego drzewa nawiązuje do rzymskiego boga piorunów Jupitera, wynika to z faktu, że czterokrotnie w drzewo to uderzyła błyskawica