Rykowisko 2017

Zwyczajem naszej szkoły - Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku - jest organizowanie imprezy zwanej rykowiskiem. Jak stara tradycja nakazuje, uczniowie klas pierwszych przechodzą chrzest, który jest ważnym momentem w ich edukacji. Pierwsza część rykowiska to urozmaicony tor przeszkód, wymagający od przyszłego leśnika sprawności, odwagi i poczucia humoru, zakończony tzw. „odcięciem ogona” przez dyżurnego „kata”. W części drugiej imprezy uczniowie klas pierwszych w szyku marszowym, umundurowani przybywają na plac pod dębem Bartkiem, gdzie oczekują na nadejście Ducha Leśnego- Sylwana, który w przebraniu, w towarzystwie swojej świty wyłania się z lasu. W tym roku przemarsz od szkoły pod prastarego dęba był szczególnie uroczysty, gdyż uczniom towarzyszyła orkiestra dęta.

Punktem kulminacyjnym jest przyrzeczenie składane Sylwanowi- rzymskiemu bogowi lasów i pól. Uczniowie przysięgają, że solidnie będą wykonywać swoje obowiązki. Od tej pory pierwszoklasiści w pełni należą do społeczności szkolnej. Sylwan uderza w ramię każdego pierwszaka wypowiadając formułę: „ Pasuje cię na Borusa”. Uderzony w ramie głośno odpowiada : „Darz Bór”- co oznacza niech ci bór darzy, wynagradza. Po pasowaniu uczniowie klasy pierwszej śpiewają Awangardę - hymn leśników.

Tegoroczną imprezę przygotowały klasy IV pod opieką wychowawców: Łukasz Ubożaka oraz Przemysława Barana.