Zarządzenie Nr 1 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

KOMUNIKAT!

 

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 1 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności przeterminowanych informujemy, iż od miesiąca stycznia 2019 zmieniają się zasady uiszczania opłat za wyżywienie oraz pobyt uczniów w internacie.

Opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie należy uiszczać terminowo najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły.

W przypadku nieterminowych wpłat szkoła jest zobowiązana do naliczenia odsetek za zwłokę stosownie do przepisów:

  • 42 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
  • 359 §1 §2 i art. 481 § 1 §2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z dnia 23.01.2014 r.)