Image
Image
Image
Image

Zarządzenie Nr 1 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

KOMUNIKAT!

 

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 1 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności przeterminowanych informujemy, iż od miesiąca stycznia 2019 zmieniają się zasady uiszczania opłat za wyżywienie oraz pobyt uczniów w internacie.

Opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie należy uiszczać terminowo najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca na konto szkoły.

W przypadku nieterminowych wpłat szkoła jest zobowiązana do naliczenia odsetek za zwłokę stosownie do przepisów:

  • 42 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
  • 359 §1 §2 i art. 481 § 1 §2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z dnia 23.01.2014 r.)

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.