Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku w niecodzienny sposób powitali nowy rok szkolny,

gdyż w inauguracji wzięli udział wyjątkowi goście - reprezentanci pokolenia, które doświadczyło drugiej wojny światowej - panowie Witold Bimer oraz Maciej Wiśniewski.

W szkole gościliśmy również: pana Tomasza Krawczyka – Naczelnika Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP Radom, Pawła Kowalczyka - zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk, pana Tomasza Hałatkiewicza - Dyrektora Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, panią Iwonę Kędzierską-Gębską z RDOŚ Kielce oraz panią Agnieszkę Ślizak - przewodniczącą Rady Rodziców.

Pan Bimer w niezwykły sposób, używając pięknej polszczyzny, przedstawił wojnę z perspektywy 9-letniego chłopca. By oddać hołd ofiarom wojny, uczennica Kinga Siczek zaśpiewała piosenkę pt. „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, a całość jej występu dopełniła prezentacja multimedialna pokazująca najbardziej poruszające sceny wojenne. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Spotkanie miało związek z inicjatywą „Przerwany marsz...”, która powstała dzięki Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Do akcji tej przystąpiła również nasza szkoła.

W drugiej części uroczystości pani dyrektor Anna Kowalska przedstawiła prezentację „Osiągnięcia roku szkolnego 2018/2019”, która odświeżyła w pamięci uczniów klas II – IV ubiegłoroczne wydarzenia i przedsięwzięcia oraz zachęciła do pracy w nowym roku szkolnym.