Image
Image
Image
Image

Wyjątkowy 1 września 2020 r. w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku

Standardowo w tytule artykułu przeczytalibyśmy „Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSL w Zagnańsku”.

Tym razem inauguracja roku szkolnego zajęła tylko jedno z miejsc w szeregu wydarzeń. Najbardziej podniosły i jednocześnie emocjonalny charakter miało pożegnanie p. Dyrektor Anny Kowalskiej, która w tym dniu uroczyście zakończyła swoją drogę zawodową i przekazała dotychczas wykonywane zadania nowo wybranemu Dyrektorowi Szkoły – p. Jackowi Wolskiemu.
Jak mówi popularne przysłowie „Porządek musi być”. Najlepiej w takiej sytuacji oprzeć się na chronologii. Trzeba zakończyć jeden rok szkolny, żeby rozpocząć kolejny. Z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem świadectwa promocyjne, nagrody i dyplomy czekały od dwóch miesięcy na wręczenie - wręczenie bardzo szczególne. Po raz ostatni wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa z rąk p. Dyrektor Anny Kowalskiej. O godzinie 10 w auli szkoły swoje świadectwa odebrała młodzież, która od września 2019 r. do czerwca 2020 r. uczęszczała do klas pierwszych, a o godzinie 12 uczniowie klas starszych.
Dwie osoby z najwyższą średnią ocen zostały wytypowane do Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Karolina Bukowska z klasy 1c i Antoni Bogusz z klasy 1a. Nagrodami za bardzo dobre wyniki w nauce – ze średnią ocen powyżej 4,75 - zostali uhonorowani uczniowie: Igor Madej (kl. 1a), Samuel Wróbel (kl. 1c), Adrian Stachuczy (kl. 1c), Jakub Kędzierski (kl. 2a), Jakub Brzoza (kl. 2a) i Przemysław Pluta (kl. 3a). Przemek Pluta otrzymał również stypendium Dyrektora Szkoły za dwuletnie zaangażowanie w pracę Samorządu Uczniowskiego. Nagrody książkowe dostały także osoby pracujące w sekcji sokolniczej i w sekcji sygnalistów myśliwskich.
Wydarzenia ubiegłego roku szkolnego przypomniał Dyrektor p. Jacek Wolski, omawiając kolejno przedstawiane zdjęcia. Z dużym zaciekawieniem obrazom z życia społeczności szkolnej pokazanym w prezentacji oraz w filmie „Okiem ucznia” przygotowanym pod kierunkiem ucznia klasy 4b Kuby Jędrzejczyka przyglądała się młodzież klas pierwszych, która w dniu 1 września 2020 roku rozpoczęła edukację w Technikum Leśnym w Zagnańsku.


Na spotkanie o godzinie 12 przybyli przedstawiciele instytucji wspierających działalność szkoły: p. Andrzej Matysiak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, p. Elżbieta Korus reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, p. Marek Miazga – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk, p. Agata Czeplina-Miernik reprezentująca Świętokrzyski Park Narodowy, p. Wojciech Ślefarski – Wójt Gminy Zagnańsk, p. Andrzej Podsiadło – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec, p. Grzegorz Jóźwik – Leśniczy Leśnictwa Stąporków. Każdy ze znakomitych gości skierował podziękowania do p. Anny Kowalskiej za wieloletnie zaangażowanie we wzajemną współpracę. Najwięcej wzruszeń i pięknych emocji wywołały wspomnienia absolwentów szkoły: p. Andrzeja Podsiadło, p. G. Jóźwika i p. A. Matysiaka.
W imieniu organu prowadzącego szkołę Ministerstwa Środowiska list z podziękowaniem za długoletnią służbę p. Dyrektor Anny Kowalskiej skierował Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa p. Jacek Sagan.
W imieniu społeczności szkolnej za wieloletnie kierowanie szkołą p. Dyrektor Annie Kowalskiej podziękowali: p. Agnieszka Ślizak – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku, p. Anna Lisowska i p. Andrzej Gołda – reprezentanci nauczycieli i pracowników szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych klas.
W następnej części uroczystości p. Dyrektor Jacek Wolski zainaugurował rok szkolny 2020/2021. Odczytany został między innymi list Ministra Środowiska – p. Michała Wosia. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich.

Autor: Agnieszka Wilczyńska

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.