Wyjątkowy 1 września 2020 r. w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku

Standardowo w tytule artykułu przeczytalibyśmy „Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSL w Zagnańsku”.

Tym razem inauguracja roku szkolnego zajęła tylko jedno z miejsc w szeregu wydarzeń. Najbardziej podniosły i jednocześnie emocjonalny charakter miało pożegnanie p. Dyrektor Anny Kowalskiej, która w tym dniu uroczyście zakończyła swoją drogę zawodową i przekazała dotychczas wykonywane zadania nowo wybranemu Dyrektorowi Szkoły – p. Jackowi Wolskiemu.
Jak mówi popularne przysłowie „Porządek musi być”. Najlepiej w takiej sytuacji oprzeć się na chronologii. Trzeba zakończyć jeden rok szkolny, żeby rozpocząć kolejny. Z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem świadectwa promocyjne, nagrody i dyplomy czekały od dwóch miesięcy na wręczenie - wręczenie bardzo szczególne. Po raz ostatni wyróżnieni uczniowie otrzymali świadectwa z rąk p. Dyrektor Anny Kowalskiej. O godzinie 10 w auli szkoły swoje świadectwa odebrała młodzież, która od września 2019 r. do czerwca 2020 r. uczęszczała do klas pierwszych, a o godzinie 12 uczniowie klas starszych.
Dwie osoby z najwyższą średnią ocen zostały wytypowane do Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Karolina Bukowska z klasy 1c i Antoni Bogusz z klasy 1a. Nagrodami za bardzo dobre wyniki w nauce – ze średnią ocen powyżej 4,75 - zostali uhonorowani uczniowie: Igor Madej (kl. 1a), Samuel Wróbel (kl. 1c), Adrian Stachuczy (kl. 1c), Jakub Kędzierski (kl. 2a), Jakub Brzoza (kl. 2a) i Przemysław Pluta (kl. 3a). Przemek Pluta otrzymał również stypendium Dyrektora Szkoły za dwuletnie zaangażowanie w pracę Samorządu Uczniowskiego. Nagrody książkowe dostały także osoby pracujące w sekcji sokolniczej i w sekcji sygnalistów myśliwskich.
Wydarzenia ubiegłego roku szkolnego przypomniał Dyrektor p. Jacek Wolski, omawiając kolejno przedstawiane zdjęcia. Z dużym zaciekawieniem obrazom z życia społeczności szkolnej pokazanym w prezentacji oraz w filmie „Okiem ucznia” przygotowanym pod kierunkiem ucznia klasy 4b Kuby Jędrzejczyka przyglądała się młodzież klas pierwszych, która w dniu 1 września 2020 roku rozpoczęła edukację w Technikum Leśnym w Zagnańsku.


Na spotkanie o godzinie 12 przybyli przedstawiciele instytucji wspierających działalność szkoły: p. Andrzej Matysiak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, p. Elżbieta Korus reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, p. Marek Miazga – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk, p. Agata Czeplina-Miernik reprezentująca Świętokrzyski Park Narodowy, p. Wojciech Ślefarski – Wójt Gminy Zagnańsk, p. Andrzej Podsiadło – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec, p. Grzegorz Jóźwik – Leśniczy Leśnictwa Stąporków. Każdy ze znakomitych gości skierował podziękowania do p. Anny Kowalskiej za wieloletnie zaangażowanie we wzajemną współpracę. Najwięcej wzruszeń i pięknych emocji wywołały wspomnienia absolwentów szkoły: p. Andrzeja Podsiadło, p. G. Jóźwika i p. A. Matysiaka.
W imieniu organu prowadzącego szkołę Ministerstwa Środowiska list z podziękowaniem za długoletnią służbę p. Dyrektor Anny Kowalskiej skierował Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa p. Jacek Sagan.
W imieniu społeczności szkolnej za wieloletnie kierowanie szkołą p. Dyrektor Annie Kowalskiej podziękowali: p. Agnieszka Ślizak – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku, p. Anna Lisowska i p. Andrzej Gołda – reprezentanci nauczycieli i pracowników szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych klas.
W następnej części uroczystości p. Dyrektor Jacek Wolski zainaugurował rok szkolny 2020/2021. Odczytany został między innymi list Ministra Środowiska – p. Michała Wosia. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich.

Autor: Agnieszka Wilczyńska