Zajęcia integracyjne dla dziewcząt z klas I

W czwartek 03.09.2020 r. odbyły się w internacie zajęcia integracyjne dla dziewcząt z klas I.

Celem zajęć było przyspieszenie procesu adaptacyjnego do nowej rzeczywistości szkolnej i internackiej, budowanie właściwych relacji w grupie, integracja, umożliwienie wychowawcy poznania nowego zespołu uczennic.

Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom dziewczęta mogły poznać swoje imiona, pokazać swoje mocne strony, wykazać się kreatywnością, znaleźć wspólne tematy do rozmowy. Wszystkie dziewczynki chętnie się wypowiadały, współpracowały ze sobą, słuchały się nawzajem. Myślę, że zajęcia te zaowocują w przyszłości dobrą komunikacją i dobrymi relacjami w grupie.

Anna Wywrót