Pokaz tomografu

W dniach 02.09.2020 i 03.09.2020 r. gościliśmy w naszej szkole Firmę GREEN PARK z Radomska.

Właścicielami firmy są Radosław i Przemysław Kosowscy - absolwenci ZSL w Zagnańsku. W ramach zajęć praktycznych zorganizowali pokaz tomografu komputerowego do analizy zdrowotności drzewa.
TOMOGRAF DŹWIĘKOWY DO ANALIZ ZDROWOTNOŚCI DRZEW
Tomografy komputerowe mierzą prędkość rozchodzenia się dźwięku w pniu. Różna gęstość drewna związana z występowaniem zgnilizn miękkich, twardych i ubytków wgłębnych powoduje, że fale dźwiękowe rozchodzą się z różną prędkością, co jest odnotowywane przez odpowiednio skonfigurowany program komputerowy. Dźwięk wzbudza się poprzez uderzenie młotkiem w czujniki rozmieszczone na drzewie na jednym (obraz 2D) lub kilku poziomach (obraz 3D) (EL).
Sprzęt wykorzystany jest przy pracach pielęgnacyjnych drzew i w arborystyce.
W pokazie wzięli udział uczniowie z obecnych klas III i IV.
Firmę GREEN PARK na pokaz zaprosił Michał Buczyński.