Image
Image
Image
Image

ZASADY KORZYSTANIA Z ANONIMOWEJ „SKRZYNKI NA SYGNAŁY”

Drodzy Rodzice!


W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2,3,i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy „anonimową skrzynkę na sygnały”.
1. Skrzynka jest umieszczona na parterze przy bibliotece.

2. Klucz do skrzynki będzie znajdować się u dyrektora szkoły i sekretarza szkoły.

3. Zawartość skrzynki będzie odczytywana raz w tygodniu - we wtorek, celem zapoznania się z jej zawartością.

4. Ewentualne sygnały rozpatrywać będzie dyrektor z kadrą kierowniczą szkoły oraz pedagogiem szkolnym.

5. Mogą z niej korzystać rodzice/opiekunowie uczniów naszej szkoły.

6. Formuła anonimowej skrzynki nie stanowi narzędzia do składania skarg i zażaleń.

7. Skrzynka przeznaczona jest do zgłaszania niepokojących informacji, które z różnych powodów nie mogą być zgłoszone bezpośrednio do dyrektora czy nauczyciela.

8. Treść sygnałów będzie spisana w rejestrze anonimowej skrzynki na sygnały, a zawartość skrzynki zostanie zarchiwizowana na okres jednego roku szkolnego.

9. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z treścią sygnału podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

10. Pamiętaj, że:

1) możesz pisać w każdej sprawie – jesteś dla nas Ważny!
2) dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo,
3) każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją,
4) nie używaj wulgaryzmów, ani nie obrażaj nikogo,
5) nie traktuj korespondencji jako żartu lub formy obmowy kogoś,
6) pisz czytelnie i nie podpisuj swojego listu- skrzynka jest anonimowa, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych osób, których list dotyczy.

Z poważaniem
/ - / mgr Jacek Wolski
Dyrektor szkoły

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.