Konkurs krasomówczy „Bajarze z leśnej polany” rozstrzygnięty!

Łukasz Cieplicki - uczeń klasy III a otrzymał wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Konkursie „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego organizowanym przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

W tym roku wyjątkowo jury dokonało wyboru laureatów i wyróżnionych na podstawie nadesłanych wcześniej nagrań wideo. Łukasz zaprezentował napisane przez siebie opowiadanie pod tytułem „Ostatni drzewiarz”.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniach 27 i 28 maja 2021 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczestnicy konkursu mieli możliwość zwiedzania licznych atrakcji znajdujących się na terenie przepięknego parku w Gołuchowie.
Więcej informacji na temat konkursu na stronie:
https://www.okl.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/xiv-ogolnopolski-konkurs-bajarze-z-lesnej-polany-im-redaktora-andrzeja-zalewskiego

Serdeczne gratulacje dla Łukasza!