KONTYNUUJEMY SPRZĄTANIE MIEJSC PAMIĘCI

Młodzież kolejny raz podjęła akcję porządkowania zaniedbanych nagrobków na lokalnym cmentarzu.

Zajmujemy się sprzątaniem tych samych miejsc, ale zawsze do zrobienia jest o wiele więcej.
Po zakończeniu prac porządkowych młodzież zapaliła znicze na znak pamięci oraz odmówiła modlitwę za dusze wszystkich tych, o których nikt nie pamięta lub ich tożsamość jest nieznana.
Inicjowanie takiego rodzaju przedsięwzięć daje młodzieży nie tylko satysfakcję z wykonanej pracy, ale także wzbudza u młodych ludzi refleksję nad przemijaniem i upływającym czasem.
Serdeczne podziękowania dla Kasi, Mateusza, Gniewomira i Piotra z 2b oraz Ignacego z 2a.