Jak dbać o środowisko? – „Zakątek Święto Franciszka”

We wtorek 15.06.2021 r. oraz w czwartek 17.06.2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zakątek Świętego Franciszka”.

Pierwsze z nich poprowadził pan Damian Zegadło z Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Przybliżył on ściślej tematykę projektu. Uczestniczący w warsztatach uczniowie dowiedzieli się, że encyklika „Laudato Si” jest wezwaniem Ojca Świętego do poszanowania Świata, w którym żyjemy. Dokument ten ukazuje, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest dbałość o przyrodę i środowisko naturalne. Zasady te, to nie jest nasz wybór, dowolna deklaracja, tylko życie w zgodzie z wiarą i sumieniem. „Laudato Si” ukazuje nam, że Ziemia nie została nam dana, że nie jest naszą własnością, należy do Boga, a my ten dar mamy obowiązek szanować. Jednocześnie ukazuje, że niszczenie przyrody i środowiska naturalnego wokół nas jest zagrożeniem dla wszystkich, dodatkowo łamiemy w ten sposób przykazanie „nie zabijaj”. Uczestnicy warsztatu obejrzeli cztery krótkie filmy ekologiczne, podjęli zadania w grupach oraz grali w grę planszową „Chwyć to”.

Drugie warsztaty poprowadził pan Przemysław Baran z tematyki „Zakresu znaczenia owadów w środowisku i zwiększenia bioróżnorodności przydomowych ogrodów”. Uczniowie dowiedzieli się, iż w pierwszej kolejności musimy jako szkoła dać przykład, pokazać, jak możemy poprawić bioróżnorodność w naszym małym lokalnym wydaniu. Trudno oczekiwać, że ludzie nagle zmienią cały swój ogród, jednak poprzez nasze działania pokażemy społeczności lokalnej, jak można zmienić niewielki fragment ogrodu w miejsce atrakcyjne dla różnych gatunków zwierząt. W tym celu część terenu zielonego obok internatu zagospodarowaliśmy poprzez utworzenie „Zakątka Świętego Franciszka”. Będzie to element ogrodu sprzyjający rozwojowi bezkręgowców i drobnych kręgowców. Ogród ten powstał tuż przy ogrodzeniu szkoły, w bezpośrednim sąsiedztwie głównego ciągu komunikacyjnego i będzie on widoczny dla każdego przechodnia.

Warsztaty były częścią zadania „Zakątek Świętego Franciszka" w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki „Laudato si” w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.