Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku

1 września 2021 r. został uroczyście zainaugurowany nowy rok szkolny 2021/2022. Punktualnie o godzinie 10:00 w auli szkoły zespół sygnalistów odegrał Marsz myśliwski nr 3. Na wezwanie dyrektora szkoły p. Jacka Wolskiego wprowadzono sztandar szkolny. Następnie w postawie zasadniczej wszyscy wysłuchali hymnu państwowego.

Pan dyrektor powitał serdecznie uczniów, nauczycieli oraz przybyłych na uroczystość znakomitych gości: Zastępcę Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej reprezentującego Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu - p. Piotra Kacprzaka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk p. Marka Miazgę oraz Przewodniczącą Rady Rodziców ZSL w Zagnańsku – p. Agnieszkę Ślizak. Podczas uroczystości każdy z gości skierował do dyrekcji, grona pedagogicznego i młodzieży najlepsze życzenia na kolejny rok pracy i nauki.
Dyrektor szkoły p. Jacek Wolski w słowach skierowanych do społeczności szkolnej motywował wszystkich do podejmowania nowych wyzwań, wyznaczania sobie celów i konsekwencji w dążeniu do ich osiągania, by za dziesięć miesięcy każdy uczeń i nauczyciel mógł powiedzieć: „To był dla mnie bardzo dobry rok szkolny!”.
Uczestnicy uroczystości zostali zapoznani również z życzeniami przekazanymi w listach Ministra Edukacji i Nauki - p. Przemysława Czarnka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa - p. Edwarda Siarki oraz pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – p. Józefa Kubicy.
1 września to data, która łączy radość ze spotkania po wakacyjnej przerwie i pamięć o tragedii II wojny światowej. Minutą ciszy goście, nauczyciele i uczniowie oddali cześć ofiarom wojny oraz bohaterskiej postawie naszych przodków.
W każdym dniu pracy i nauki warto przypominać sobie słowa, które widniały na tablicy podczas inauguracji roku szkolnego: „Tam, gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.”

(autor: Agnieszka Wilczyńska)