Image
Image
Image
Image

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku

1 września 2021 r. został uroczyście zainaugurowany nowy rok szkolny 2021/2022. Punktualnie o godzinie 10:00 w auli szkoły zespół sygnalistów odegrał Marsz myśliwski nr 3. Na wezwanie dyrektora szkoły p. Jacka Wolskiego wprowadzono sztandar szkolny. Następnie w postawie zasadniczej wszyscy wysłuchali hymnu państwowego.

Pan dyrektor powitał serdecznie uczniów, nauczycieli oraz przybyłych na uroczystość znakomitych gości: Zastępcę Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej reprezentującego Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu - p. Piotra Kacprzaka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk p. Marka Miazgę oraz Przewodniczącą Rady Rodziców ZSL w Zagnańsku – p. Agnieszkę Ślizak. Podczas uroczystości każdy z gości skierował do dyrekcji, grona pedagogicznego i młodzieży najlepsze życzenia na kolejny rok pracy i nauki.
Dyrektor szkoły p. Jacek Wolski w słowach skierowanych do społeczności szkolnej motywował wszystkich do podejmowania nowych wyzwań, wyznaczania sobie celów i konsekwencji w dążeniu do ich osiągania, by za dziesięć miesięcy każdy uczeń i nauczyciel mógł powiedzieć: „To był dla mnie bardzo dobry rok szkolny!”.
Uczestnicy uroczystości zostali zapoznani również z życzeniami przekazanymi w listach Ministra Edukacji i Nauki - p. Przemysława Czarnka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa - p. Edwarda Siarki oraz pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – p. Józefa Kubicy.
1 września to data, która łączy radość ze spotkania po wakacyjnej przerwie i pamięć o tragedii II wojny światowej. Minutą ciszy goście, nauczyciele i uczniowie oddali cześć ofiarom wojny oraz bohaterskiej postawie naszych przodków.
W każdym dniu pracy i nauki warto przypominać sobie słowa, które widniały na tablicy podczas inauguracji roku szkolnego: „Tam, gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.”

(autor: Agnieszka Wilczyńska)

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.