Image
Image
Image
Image

Wyjazd członków koła „Tabakiera” na dokarmianie zwierzyny

Głównym obiektem zainteresowania myśliwych jest zwierzyna - czyli zwierzęta łowne, do których można zaliczyć: byki, łanie, rogacze, siuty, odyńce, samury, warchlaki, przelatki, wycinki, szaraki, koguty, kury i inną drobną zwierzynę, w skrócie zwierzynę płową, drobną i ptactwo, a dla niewtajemniczonych to jelenie, sarny, dziki, bażanty, kuropatwy, zające i inne zwierzęta łowne. O tę właśnie zwierzynę zabiegają, dbają o jej naturalne środowisko bytowania, dokarmiają oraz regulują liczebność i presję niektórych drapieżników nasi dzisiejsi bohaterowie.

Członkowie koła „Tabakiera” zostali zaproszeni do Koła Łowieckiego nr 3 „Gaik" w Jędrzejowie na wspólne dokarmianie zwierzyny. Podczas wykładania karmy poruszanych było wiele tematów łowieckich i myśliwskich. Choć trzeba przyznać, że jeszcze za wczesna pora na zimowe dokarmianie, jednak wyłożona karma w odpowiednim miejscu pomoże zatrzymać zwierzynę na określonym terenie - czyli z dala od pól uprawnych, młodników i innych miejsc, w których zwierzyna mogłaby wyrządzić szkody, zaś jeśli chodzi o ptactwo, to powstrzyma niektóre gatunki (jak bażant) przed migracją na inne tereny - mówi pan Grzegorz - miejscowy myśliwy.
Po dokarmianiu uczniowie powrócili do tymczasowego domku myśliwskiego na ciepły i pyszny posiłek z dziczyzny i dalszą część pogawędki z myśliwym i jego rodziną. Wśród zebranych nie mogło również zabraknąć nieodłącznych towarzyszy łowów - psów, które wzbudzały zainteresowanie szczególnie u dziewczyn.
I tak oto zakończyła się przygoda w tym łowisku, kiedyś na pewno uczniowie technikum zawitają jeszcze na tym terenie, by wskrzesić kolejne miłe wspomnienia (nie tylko kulinarne). W tym miejscu należy podziękować panu Grzegorzowi, jego żonie i koledze myśliwemu za zaproszenie, przyjęcie i poświęcony czas, a w szczególności za to, że zechcieli podzielić się swoją pasją. Niechaj im bór darzy.

Darz bór
Adam Pliszka

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.