Image
Image
Image
Image

Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej

      Malownicze krajobrazy, rozlegle tereny leśne Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, powszechnie wszystkim znany pomnik przyrody Dąb Bartek to tylko niektóre walory gminy Zagnańsk.

wodnalogo120ministerstwo Już niebawem do ich grona dołączy kolejny ważny i ciekawy przystanek w podróży. Pracownicy Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku – technikum pod kierownictwem Ministra Klimatu i Środowiska, placówki z wieloletnią tradycją, cieszącą się wysoką pozycją w ofercie edukacyjnej regionu wyszli z inicjatywą utworzenia „Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej”. Środki pozyskane na ten cel będą pochodziłyz Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna”. Prace nad realizacją przedsięwzięcia powoli nabierają tempa i będą trwać do końca roku 2023. O skali i atrakcyjności przedsięwzięcia świadczy wysokość uzyskanego przez szkołę dofinansowania do kwoty 1 995 632 zł. Środki na projekt w 100% pochodzą z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.
       Głównym celem utworzenia „Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej” będzie w głównej mierze podniesienie świadomości ekologicznej różnych grup wiekowych, uwrażliwianie na walory przyrodnicze i różnorodność otaczającego świata oraz zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Na terenie Gminy Zagnańsk nie występuje żadna jednostka o takim charakterze, co tym bardziej podnosi wagę tego zadania. Zespół Szkół Leśnych, jako placówka edukacji leśnej i ekologicznej poprzez wprowadzenie innowacyjnych elementów nauczania pragnie wpłynąć na wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie prawidłowych działań w obszarze ochrony środowiska. Przede wszystkim ważne jest budowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, ponieważ te grupy społeczne stanowią przyszłość naszej planety. Warsztaty organizowane w CELiE obejmą także tematykę postępowania przy procesie segregacji odpadów, zmniejszania zjawiska spalania szkodliwych śmieci w domowych piecach, co za tym idzie eliminację podwyższonego poziomu smogu, a na koniec zanieczyszczenia i zaśmiecana środowiska poprzez tworzenie dzikich wysypisk, tak bardzo negatywnie wpływających na walory przyrodnicze naszej gminy.
Centrum utworzone zostanie w istniejącym już budynku przyszkolnym. W ramach projektu zaplanowano generalną przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatowo-garażowego na budynek edukacyjny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W CELiE prowadzone będą zajęcia edukacyjne tzw. Zielone lekcje dla dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa z całej Polski i zagranicy. W nowo wyremontowanym budynku będą się mieściły dwie duże sale: jedna przeznaczona do prowadzenia wykładów wyposażona w stoliki i ławki konferencyjne, rzutnik, tablicę multimedialną, nagłośnienie, zestaw 11 tablic i eksponatów o tematyce ochrony środowiska oraz ekran do prezentacji efektów pracy uczniów podczas współpracy z Lasami Państwowymi, druga natomiast do zajęć warsztatowych plasty czno - technicznych (np. wykorzystanie odpadów) z tablicą interaktywną, planszami dotyczącymi selekcji odpadów, ich zagrożeniu dla środowiska i segregacji. Centrum będzie udostępniane m.in. dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, szkół podstawowych oraz osób z terenu całego kraju i zagranicy. W ramach dni otwartych szkoły centrum będzie dostępne dla osób składających wizytę jednostce. CELiE udostępnione także będzie dla pensjonariuszy Ośrodka Rehabilitacyjnego Polanika z Zagnańsk-Chrusty, z którym szkoła współpracuje od kilku lat. Wyposażenie CELiE będzie bogato wyposażone w sprzęt oraz środki przekazu multimedialnego, tak aby zdobyta wiedza i doświadczenie było w łatwy sposób przyswojone i wykorzystane w życiu codziennym. Obsługa energetyczna w wyremontowanym CELiE będzie pochodzić ze źródła energii odnawialnej podłączonej do sieci energetycznej.
W ramach projektu uda się zamontować na dachu CELiE ogniwa fotowoltaiczne o mocy około 10kw wraz z całym osprzętem. Pozyskana energia posłuży do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w budynku, który to z kolei co najważniejsze nie będzie produkował zanieczyszczeń powietrza. Przed budynkiem powstanie duży parking, który pomieści również autokary.
        W ramach otrzymanego dofinansowania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownicy Zespołu Szkół Leśnych postanowili stworzyć na terenie szkoły dodatkowy element infrastruktury w postaci Ścieżki Edukacji Leśnej i Ekologicznej. Będzie to szlak pieszy, udostępniony dla osób niepełnosprawnych, na którym to znajdzie się 7 przystanków edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska i zwierząt, segregacji odpadów oraz tematyce leśnej i wodnej. Jednym z punktów będzie także istniejący już Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych.
Autorem projektu na utworzenie CELiE jest Michał Buczyński – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSL w Zagnańsku.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku”

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.