Image
Image
Image
Image

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w Technikum Leśnym

1 września 2022 r. obyła się inauguracja roku szkolnego w Technikum Leśnym w Zagnańsku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP z oprawą przygotowaną przez młodzież, rodziców i pracowników szkoły.

 

Następnie miała miejsce uroczysta akademia w auli szkoły. W tym roku inaugurację roku szkolnego świętowali wraz z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym znamienici goście: pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu w randze Wiceministra Klimatu i Środowiska, pani Karolina Czerwińska - Zastępca Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pan Marcin Bęben - Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, pan Andrzej Matysiak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, pan Wojciech Ślefarski - Wójt Gminy Zagnańsk, pan Marek Miazga - Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk, pan Michał Kołodziejczyk - Przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku.
Pan Jacek Wolski – Dyrektor szkoły po powitaniu gości podkreślił w słowach skierowanych do młodzieży, że niezwykle ważne i cenne jest, że dziś uczniowie dzień 1 września kojarzą z radosnym powrotem do szkoły, ale data 1 września 1939 roku jest już na zawsze zapisana w historii Polski jako data tragiczna. Na chwilę uczczenia pamięci bohaterów zaprosili uczniowie: Wiktor Stępnik, deklamując wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” oraz Weronika Pasternak i Karolina Walkiewicz, które zaśpiewały piosenkę „Biały Krzyż”.
Do młodzieży swoje słowa skierowali: pani minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pan Andrzej Matysiak oraz pan Michał Kołodziejczyk, życząc wytrwałości, zaangażowania i spokoju podczas nauki w nowym roku szkolnym.
Podczas akademii zaproszeni goście mieli możliwość poznania Technikum Leśnego w Zagnańsku - prezentację o naszej szkole, o tym, jak powstawała i jak działa dziś przedstawili: Karolina Bukowska – Przewodnicząca SU oraz Franciszek Połetek - zastępca Przewodniczącej SU.
Na zakończenie uroczystości wystąpili z krótkim koncertem sygnaliści z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działającego w naszej szkole, również dużą atrakcję stanowiły ptaki drapieżne prezentowane przez członków sekcji sokolniczej.

Po zakończeniu spotkania na auli pani minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zwiedzała wraz z przybyłymi na uroczystość inauguracji roku szkolnego gośćmi pracownie kształcenia zawodowego: pracownię użytkowania lasu i edukacji leśnej z ciekawą pomocą dydaktyczną – mikroskopem połączonym z ekranem multimedialnym – wykorzystywanym w mikroskopowym rozpoznawaniu próbek drewna, pracownię ochrony lasu oraz pracownię geomatyki, w której znajduje się symulator maszyny wielooperacyjnej – harwestera.
Następnie pani minister obejrzała elektryczny symulator żurawia załadowczego, na którym uczniowie ćwiczą praktycznie załadunek i rozładunek drewna, Zakątek Św. Franciszka „Laudato Si”, a także Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych „Chwal Ćwik” prowadzony przez uczniów z sekcji sokolniczej.

 

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.