Image
Image
Image
Image

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania jest rozwijanie aktywności, kształtowanie umiejętności działania w grupie, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. Nie bez znaczenia jest także przygotowanie do kształcenia odpowiednich postaw, form współżycia i wzajemnego wspierania, jak również kultywowanie i wzbogacanie tradycji.

Praca Samorządu Uczniowskiego – ważnego organu szkoły przebiega zgodnie z planem, który opracowywany jest co roku we wrześniu.
Społecznością samorządową są wszyscy uczniowie, a reprezentują go samorządy klasowe oraz Rada Samorządu Uczniowskiego.

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
● Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej Szkoły,
● Dbanie o dobre imię Szkoły,
● Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym,
● Organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem,
● Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Szkoły.
● Aktywizowanie życia szkolnego w Szkole,
● Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie
● Kształcenie samodzielności, aktywności i organizacji życia kulturalnego w Szkole i w środowisku,
● Kultywowanie i wzbogacanie tradycji Szkoły.

 

Samorząd Uczniowski działa w kilku obszarach:

 • działalność statutowa - regulamin SU, plan pracy SU, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym.
 • działalność charytatywna - na bieżąco
 • działalność kulturalno-oświatowa – organizowanie uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, mikołajki, walentynki i inne.
 • rozwijanie inicjatyw uczniowskich - organizowanie konkursów, aktualizowanie gazetek ściennych.
  Zgodnie z opracowanym regulaminem co roku wszyscy uczniowie szkoły w głosowaniu tajnym wybierają nowy skład samorządu oraz opiekuna.

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • opiekun Samorządu Uczniowskiego: Agnieszka Wiech-PaprosWiech Papros
 • przewodniczący: Julia WarzechaJulia Warzecha
 • zastępca: Dawid SalaSala Dawid
 • skarbnik: Maciej SkolimowskiMaciej Skolimowski
 • sekretarz: Aleksandra PaulMaciej Skolimowski

IMG 7064

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.