Image
Image
Image
Image

„ Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności”- wyjazdowe zajęcia warsztatowe w sokolarni przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku”.

W Technikum Leśnym realizowany jest cykl warsztatów przyrodniczych pn. „Ochrona ptaków drapieżnych drogą zachowania bioróżnorodności” organizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Od 17 września do 16 października przyjedzie do naszej szkoły ponad 500 uczniów z 12-stu szkół podstawowych z Kielc i okolic podmiejskich. Będą poznawali historię rozwoju ochrony ptaków szponiastych w Polsce, ich wygląd i zwyczaje, rolę naturalnej selekcji w ekosystemie oraz funkcję sanitarną drapieżników. A najważniejsze, że w sokolarni będą mogli dotknąć żywych ptaków, a nawet potrzymać je na rękawicy.
Dzięki ciekawym prelekcjom p. Jerzego Pawińskiego - wieloletniego nauczyciela gospodarki łowieckiej oraz opiekuna sekcji sokolniczej w Technikum Leśnym uczniowie poznają życie i zwyczaje ptaków w naturze, tajniki hodowli i układania mieszkańców wolier oraz historie ptaków, które z powodów zdrowotnych trafiły do sokolarni w celach rehabilitacji.
Swoich podopiecznych i ich umiejętności prezentują każdorazowo opiekunowie – uczniowie należący do Sekcji Sokolniczej. Na zakończenie każdego spotkania odbywa się konkurs z wiedzy zapamiętanej przez dzieci podczas zajęć.
Dzięki dofinansowaniu z WFOŚIGW szkoły mają zapewniony bezpłatny przejazd na zajęcia, najpilniejsi uczestnicy konkursu otrzymują nagrody: książki o tematyce ornitologicznej, a pozostali uczniowie upominki związane tematycznie z warsztatami. Również uczniowie Technikum Leśnego - opiekunowie ptaków należący do Sekcji Sokolniczej otrzymają wyposażenie przydatne w pracy terenowej z podopiecznymi oraz książki o sokolnictwie.

 

Stowarzyszenie "Knieja"

deklaracja

feedback
Image
feedback

Platfoma MOODLE

Image

Dziennik elektroniczny VULCAN

Image
feedback

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku

ZSL Zagnańsk "Okiem ucznia"

100 dni do matury Technikum Leśne Zagnańsk hotel grafit trailer teledysk

Rykowisko 2016 Zagnańsk.

Rykowisko 2017 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2018 ZSL Zagnańsk

Rykowisko 2019 ZSL Zagnańsk

Noc bibliotek 2021

XII EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU SYGNALISTKI MYŚLIWSKIEJ „O RÓG ZBRAMIRA”.