ERASMUS + CZYLI WITAJ FRANCJO!

 

8 listopada 2016 - wtorek

Podczas pierwszego dnia naszej wizyty oglądaliśmy szkołę w Bellegarde, przedstawiono nam ogólny zarys stanu lasów we Francji, a na koniec zwiedziliśmy arboretum.
Większość lasów we Francji znajduje się w rękach prywatnych, jedynie około ¼ to lasy państwowe, występujące pod nazwą Office National des Forets. Zróżnicowanie lasów we Francji jest mocno związane z regionem. W części centralnej głównym gatunkiem jest dąb. Drzewostanom dębowym najczęściej towarzyszy grab odnawiany odroślowo na opał. Główny gatunek hodowany jest w celu uzyskania wysokiej jakości sortymentów na beczki, surowca do budowy domów czy drewna konstrukcyjnego.
Szkoła, którą odwiedziliśmy, nie jest wyłącznie szkołą leśną, uczą się w niej także architekci krajobrazu i ogrodnicy. W szkole jest możliwość kształcenia się na pracownika tartaku, brak jednak chętnych na ten trudny kierunek. Szkoła posiada swoje warsztaty i szklarnię, ale większość kształcenia zawodowego odbywa się na terenie prywatnych firm.
Dzień zakończyliśmy wizytą w arboretum, czyli takim ogrodzie botanicznym z drzewami. Zwiedzanie tego miejsca to nie tylko poznanie gatunków drzew rzadko lub w ogóle niespotykanych u nas. Zwiedzając arboretum, mogliśmy przyjrzeć się pracy przewodnika, obserwować, w jaki sposób prowadzi się tutaj zajęcia. Najlepsze było to, że bez ograniczeń mogliśmy zbierać wszelkie nasiona, owoce czy szyszki.